Ingyenes képzési program non-profit szervezeteknek
Dátum: 2006. január 22, vasárnap
Téma: NAPRAFORGÓAz Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Civil Kapcsolatok Főosztálya és a Nemzeti Fejlesztési Hivatal Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egysége által felügyelt  PHARE access 2003 program Képzési Komponense keretében 2006. január és október hónapok között a CC Consultatio Kft. és a Civil Társadalom Fejlesztéséért Alapítvány komplex képzési programot szervez „Strukturális Alapokra felkészítő tréning civil szervezetek számára” címmel.A képzéssorozat lehetővé teszi, hogy a régiókban működő civil szervezetek uniós pályázatkészítési ismereteket és gyakorlati készségeket sajátítsanak el, és képessé váljanak a megpályázott forrásokból megvalósítandó projektek sikeres előkészítésére és lebonyolítására.

A térítésmentes képzési program keretei között a civil szervezetek képviselőinek lehetősége adódik elkészíteni a Strukturális Alapok feltételrendszerének megfelelő pályázati anyagot. A több modulból álló, egymásra épülő képzési lehetőséget egyaránt ajánljuk a Strukturális Alapok tekintetében már gyakorlott pályázóknak éppúgy, mint az újonnan próbálkozóknak.

A programról és a feltételekről információs napokon tájékoztatjuk az érdeklődőket.

 

· Budapest (1087) MÁV Oktatási Központ, Luther u. 3., 1. Terem (fsz.)

2006. 01. 19. 10.00 óra

· Szeged (6720) Hotel Royal, Kölcsey u. 1-3., Különterem

2006. 01. 23. 14.00 óra

Háttérinformációk

A Strukturális Alapok maximális kiaknázása, a támogatások hatékony felhasználása nagyrészt azon múlik, hogy a magyar kedvezményezettek meg tudnak-e felelni az Európai Unió által támasztott kihívásoknak, illetve, hogy a célszervezetek milyen szakmai tapasztalattal, a sikeres pályázáshoz szükséges ismeretekkel rendelkeznek.

Az első Nemzeti Fejlesztési Terv és a kapcsolódó Operatív Programok támogatási forrásainak felhasználása során elért eddigi eredmények azt mutatják, hogy a civil szervezetek pályázati eredményessége még nem éri el a kívánt szintet. Ennek az aránynak a javítása, illetve a következő, ún. II. Nemzeti Fejlesztési Terv előkészítésének ismerete és az ebben történő aktív részvétel a cél.
Az ACCESS programok alapvetően pályázat útján nyújtottak támogatást civil szervezeteknek az Unió által fontosnak tartott célterülteken (környezet- és egészségvédelem, társadalom-gazdaságfejlesztés, emberi jogok előmozdítása és monitorozása, fogyasztóvédelem, és a szociális szektor). A PHARE ACCESS 2003 programot egy Képzési Komponens egészíti ki, amely a szervezetek fejlesztését célozta meg.

 

A PHARE ACCESS 2003 program intézményi háttere

Az ACCESS program adminisztratív lebonyolításának felelőse, a program keretében létrejövő szerződések megkötéséért felelős hatóság a Nemzeti Fejlesztési Hivatal keretein belül működő Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység (KPSZE). A program szakmai tartalmának kialakításáért és a támogatott programok szakmai teljesítésének ellenőrzéséért az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Civil Kapcsolatok Főosztálya (ICSSZEM – CKF) felelős.

Az ACCESS program céljai:

Általános, hosszútávú célok

· Támogatni a közösségi joganyag végrehajtását azokon a területeken, ahol a harmadik szektor fontos szerepet játszik, továbbá növelni a nem-kormányzati (civil) szervezetek tudatosságát ezeken a területeken;

Elősegíteni az említett szervezetek részvételét a szociális, a társadalmi-gazdasági fejlesztés, az emberi jogok, a fogyasztóvédelem és a környezetvédelem területén megvalósításra kerülő projektekben.

Rövidtávú célok

· Erősíteni a civil szervezetek intézményi és működési kapacitását, különös tekintettel a Strukturális Alapokra való felkészülésre;

Támogatni a civil szektort, hogy a Strukturális Alapok fianszírozásra alkalmas területein programokat fejlesszenek és valósítsanak meg.

 

A Képzési Program céljai

· Átfogó tréning program megvalósítása civil szervezetek számára, amely hasznos tudással látja el a célcsoportot.

· Régiónként megközelítőleg 120-140 civil szervezet képviselőjének képzése tréning keretében, kivéve a Közép-Magyarországi régiót, ahol 150-200 civil szervezet képzésére kerülhet sor.

· Régiónként 30, továbbá a Közép-Magyarország régióban 35-40 projekt elképzelés kidolgozása a Strukturális Alapokból történő finanszírozásra.

· Régiónként 5 nagy civil szervezet felkészítése, projekttervezéssel kapcsolatos tréningek, konzultációk tartására, valamint tanácsadásra a hozzájuk forduló szerényebb anyagi bázissal rendelkező civil szervezetek számára.

· A Strukturális Alapok pályázói erős partnerséget építsenek ki regionális és országos szinten egyaránt.

Kik vehetnek részt a képzésben?

A képzésben részesülő jelentkezőknek egy Magyarországon bejegyzett civil szervezettel (társadalmi szervezetek és alapítványok) munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (például megbízás) kell állnia.

Civil szervezeteknek a következő feltételeknek kell megfelelniük a részvételhez:

A társadalmi szervezetek (ide nem értve a politikai pártokat, az egyházakat, a biztosító egyesületeket) létrejöttét szabályozó 1989. évi II. tv., valamint az alapítványokat szabályozó 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján, az illetékes bíróság által hivatalosan bejegyzésre került szervezetek.

Nem kirekesztő szervezetek, tehát nem szabnak tevékenységük vagy támogatásuk feltételéül vallási, politikai vagy ideológiai kötődést.

A Képzési Program megvalósítói:

A CC Consultatio Kft. és a vele együttműködő Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány.

A Program Eszközei

A program bonyolítása, végrehajtása során a kapcsolattartást elsődlegesen az elektronikus formára alapozzuk és az alábbi eszközöket használjuk.

 

1. Jelentkezési lap

A képzési program meghirdetését követően kerül sor a 7 régióközpontban a Regionális információs napokra. Az információs napokon, valamint egyénileg a Program honlapján a résztvevők kitöltik a képzésbe való bekapcsolódáshoz szükséges Jelentkezési lapot.

2. Projektötlet Adatlap

A Projektötlet Adatlapot a 2. modul elindításához használja a Képző Szervezet. Az adatlap célja, hogy a strukturált ötleteket összegyűjtsük a második modulhoz. A második modulra összegyűjtött projektötletek értékelése az adatlap alapján történik.

3. Pályázati Adatlap

A Képző Szervezet a projekt előkészítő fázisában kidolgozta a 3. Modulba való bekapcsolódáshoz szükséges Pályázati Adatlapot.

A Képző Szervezet által előállított Pályázati Adatlap és a hozzá kapcsolódó Útmutató segítségével megvalósul a civil szervezetek és pályázati ötleteik kiválasztása, szelekciója.

4. Szándéknyilatkozat

A projektötlet- és a pályázati szakasz befejezését követően azok a civil szerveződések, amelyek sikeres, pozitívan elbírált anyagokkal rendelkeznek, meghívást kapnak a 3. és 4. Modulban való részvételre. A szervezetek képviselői a Szándéknyilatkozat dokumentum aláírásával megerősítik részvételi szándékukat a 3. és 4. Modulokban.

5. Web-oldal a CC Consultatio Kft. Honlapján

A CC Consultatio Kft. honlapján elérhető a „Strukturális Alapokra felkészítő tréning civil szervezetek számára” c. program web-oldala.

Az oldal tartalmi részei közé tartoznak:

· A kidolgozott tananyagok, képzési segédanyagok,

· Internetes kapcsolatok, információs központok elérhetőségének bemutatása,

· A programot segítő szakértői adatbázis elérhetősége,

· A Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) c. dokumentum válaszainak tanulmányozhatósága.

 

A Képzési program

A projekt testre szabott tréning-kurzusokat biztosít a civil szervezetek számára. A képzés négy modulból épül fel, amelyeket civil szervezetek képzésére dolgoztunk ki. Az első két modul regionális szinten zajlik le, míg a hármas és négyes modul szakmai felosztás szerint.

Az Ajánlati Dokumentáció előírásai, valamint a Képző Szervezet ajánlatában szereplő információk alapján az 1. és 2. Modul (2.a és 2.b) esetében a résztvevőkből szemináriumi csoportokat alakítunk ki.

A szemináriumi csoportok kialakításánál figyelembe vesszük a következő szempontokat:

· A programba jelentkezési sorrendben kerülhetnek be a személyek.

· Szervezetenként 1 fő kapcsolódhat be (adott régióban kevesebb számú jelentkező esetén több fő is lehet).

· Előnyt élveznek a kevesebb szakterületi ismerettel rendelkező személyek.

A csoportképzés alapját a Jelentkezési Űrlapban említett szakmaterületek jelentik.

Terveink szerint a hasonló tevékenységi területen működő hallgatók egy szemináriumi csoportba kerülnek, a csoportok létszáma 24-30 fő között lesz.

 

A programban előfordulhatnak változtatások, amelyekről a lehetőségekhez mérten rögtön tájékoztatjuk Önöket, de kérjük, hogy tanulmányozzák a program Web-oldalát is.

 

Bővebb információ a programról:

www.cc-consultatio.hu/saft honlapon és a 06-1-310-2452 telefonszámon.

 

 A cikk tulajdonosa: CSABANET - Békés Megye Kulturális Portálja
http://www.csabanet.hu

A cikk webcíme:
http://www.csabanet.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1567