Pályázat kommunikációs kampány kidolgozására
Dátum: 2005. november 29, kedd
Téma: NAPRAFORGÓA Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma pályázati kiírása a civil szervezetek 2005. évi személyi jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódó általános, többcsatornás kommunikációs kampány kidolgozására és megvalósítására

NCA-CIV-05-G

A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény (NCA törvény) 5. § (1) bekezdése értelmében az alábbiak szerint pályázatot hirdet.A pályázat célja: Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését célozza. A pályázat célja a civil szervezetek összessége pénzügyi lehetőségeit növelő, a szféra ismertségét és társadalmi beágyazottságát elősegítő, fejlődését segítő alábbi közhasznú tevékenységek támogatása:

Kidolgozandó és megvalósítandó a 2005. évi személyi jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódó általános, többcsatornás kommunikációs kampány.

 

A pályázók köre: Társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyek közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkeznek, és amelyeket a bíróság 2004. január 1. előtt nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.

 

Nem pályázhatnak: Azon civil szervezetek, amelyek az NCA törvény, illetve a végrehajtásáról szóló 160/2003. (X.7.) Korm. rendelet szerint nem jogosultak az Alapprogram támogatásának igénybevételére.

 

 

Felosztható keret:              68.459.700 forint

 

 

Támogatás mértéke: Jelen pályázaton igényelhető legnagyobb támogatási összeg 5.000.000 forint. Az NCA Tanácsának elvi döntése értelmében egy szervezet egy évben összesen maximum 18 millió forint támogatást kaphat a Nemzeti Civil Alapprogramból.

 

Támogatás formája: Vissza nem térítendő.

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2005. december 19.

 

 

A pályázat benyújtásának helye, a pályázattal kapcsolatos információ:

 

Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Irodája

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 3.

A pályázattal kapcsolatosan további információ kapható a 80/204-453-as zöld számon, vagy az nca@icsszem.hu e-mail címen.

 

A részletes pályázati anyag letölthető: a www.nca.hu illetve a www.allamkincstar.gov.hu honlapról.

A részletes pályázati anyagok beszerezhetők továbbá: személyesen a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Irodájától, illetve telefonos vagy levélben történő kérésre azt az igénylő részére postázzák.

 

Budapest, 2005. november 17.

 

                                                                                              NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma

 

 A cikk tulajdonosa: CSABANET - Békés Megye Kulturális Portálja
http://www.csabanet.hu

A cikk webcíme:
http://www.csabanet.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1534